Rose Base 1.7

Mini ERP softver sa osnovnim modulima za nabavku, prodaju, skladištenje, inventar, generisanje (pro)faktura, formiranje cene, vođenje baze klijenata, automatizovano generisanje nabavke i prodaje između dve firme, i drugo

Lingo 2.0

Program za učenje stranih jezika. Glavna mogućnost ovog programa je učenje stranih reči i deklinacija kroz testove. Sami testovi mogu da se zadaju na osnovu više parametara, uzimajući u obzir dosadašnji uspeh za određenu reč.

HIS base 1.0

CRM program za upravljanje bazom izviđača. HIS base je program za vođenje baze podataka o izviđačima, odredima, kampovima, obukama i narudžbinama materijala unutar Izviđačkog Saveza.

PopHelper 3.0

Ovaj program je skup korisnih aplikacija za sveštenike pre svega namenjen za korišćenje preko mobilnog telefona ili tableta. U sebi sadrži tri celine: Evidencija poseta vernika, Evidencija držanja propovedi (beseda) i evidencija troškova za automobil.

test.ME 1.5

Program za učenje gradiva preko testova. Ima mogućnost da se unose pitanja i odgovori sa najznačivanjem jednog ili više tačnih odgovora, a zatim da se rade testovi, što je i glavna funkcija programa - učenje kroz rad testova. Program vodi evidenciju uspešnosti.

Viljuškari (beta)

Ovaj program je koristan za firme koje se bave prodajom i servisiranjem viljuškara. Osim podataka o viljuškarima i servisima, ono takođe čuva podatke i o radnicima i komercijalistima koji su zaduženi za određene firme odnosno njihove viljuškare.

KZ test 1.0

Platforma za testiranje instruktora zdravlja. Osim dela u kojem polaznici rade test, postoji poseban admin panel sa svim podacima o aktivnostima korisnika na sajtu i njihovom uspehu na testu.

Semafor 1.0

Mali program koji će pomoći izviđačima da lakše nauče komunikaciju zastavicama semafornim kodom.

Biblijske knjige 1.0

Ovo je prvi program koji sam napravio. Program je napravljen kako bi pomogao izviđačima (i drugima koji to žele) da nauče redosled knjiga u Bibliji.